Privacyverklaring Aardse Orchideeën B.V.

Adres:                De Akkers 23 9636 CB Zuidbroek
Telefoon:            0598-36 47 47

Aardse Orchideeën B.V. neemt uw privacy serieus. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te vertrekken en zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het gestelde vertrouwen. We zijn transparant over welke informatie wij verzamelen, wat we ermee doen, met wie we informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.

Van onze klanten en toeleveranciers verwerken we de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overeenkomsten
  • Relevante mailberichten
  • Facturen
  • Bestelhistorie
  • KvK-nummer

Gebruiken persoonsgegevens
De gegevens die wij krijgen als iemand op onze website contactgegevens achterlaat via de pagina ‘Contact’ gebruiken we alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen.

Als u klant bent van Aardse Orchideeën B.V. leggen wij alleen gegevens vast voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Aardse Orchideeën B.V. heeft verstrekt, namelijk om onze overeenkomsten uit te kunnen voeren. De verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is Aardse Orchideeën B.V.. Uw gegevens worden in afzonderlijke gegevensverwerkingen opgenomen. We verwerken alle persoonsgegevens op rechtmatige wijze. We zijn richting betrokkende transparant over de persoonsgegevens en de rechten van betrokkene. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de interne bedrijfsvoering van Aardse Orchideeën B.V., zoals het financieel beheer, management en beleidsdoeleinden en de verantwoording aan derden. We geven de door u verstrekte gegevens enkel door aan derden als dat noodzakelijk is voor de door u gestelde producten, of aangevraagde diensten. We zullen ervoor zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen we uw gegevens enkel aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk is toegestaan.

Beveiliging
Aardse Orchideeën B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. Gegevens die we ontvangen via de websitepagina “contact” worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.

Voor inzage in uw gegevens kunt u contact opnemen met 0598-36 47 47.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij hier niet uitkomen, hebt u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In onze reactie op uw klacht vindt u hier meer informatie hierover.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze privacyverklaring is geplaatst op 15 mei 2018.

Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet