Verduurzaming en innovatie

17-maart ’21

Aardse Orchids introduceert nieuw assortiment

25-februari ’21

Vanaf begin 2021 voert Aardse Orchids een nieuw assortiment Phalaenopsis met dezelfde vertrouwde kwaliteit. Door te kiezen voor compleet nieuwe rassen zet het in de provincie Groningen gevestigde bedrijf in op een veelzijdigere kleurenmix met een stabiele, betrouwbare productie.

Het unieke aan het nieuwe assortiment is het sterke wortelstel dat samen met de plantlengte en bloemgrootte aansluit bij de behoefte van de markt. Waar voorheen gekweekt werd met voornamelijk Aziatische rassen, is Aardse Orchids nu volledig overgestapt op een Europees assortiment, dat zorgt voor een bredere kleurencombinatie. Daarnaast wordt er gewerkt met een waterbuffer-substraat dat water substantieel langer vasthoudt. Dit levert een houdbaarheidsvoordeel op in de verdere keten en uiteindelijk in het schap.

Nieuw in het aanbod is de uitbreiding in concepten met verschillende creatief gevormde orchideeën. De productie van de gevormde Phalaenopsis bleek een succes, waarna er interne aanpassingen zijn gedaan om verder op te kunnen schalen. Hierdoor kunnen grotere orders van gevormde orchideeën met een excellente kwaliteit voor klanten ingevuld worden. Met de gekozen nieuwe richting neemt Aardse Orchids een grote stap in het leveren van een nog stabieler en completer assortiment. De flexibiliteit is onveranderd en daarnaast blijft ook de bewezen betrouwbaarheid gewaarborgd.

Aardse Orchids is een familiebedrijf dat sinds de jaren ’60 gevestigd is in Zuidbroek (Groningen). Met meer dan 125.000 m2 aan gespecialiseerde kasruimte worden er jaarlijks zo’n 7 miljoen planten geleverd. Aardse Orchids is de complete partner voor de teelt en handel van Phalaenopsis orchideeën voor retailers, discounters, importeurs en exporteurs.

Directiewissel bij Aardse Orchids

25-september ’20

Per medio september 2020 is de directie van Aardse Orchids strategisch uitgebreid en is er een ervaren vierkoppig directieteam geformeerd. Door de sterke groei van het familiebedrijf in de afgelopen jaren werd het steeds belangrijker om alle disciplines en verantwoordelijkheden nog beter te coördineren. Hiervoor is een gedreven team gevormd dat bestaat uit de volgende 4 personen: Piet Aardse jr. (41 jr.) Algemeen Directeur, Wouter Konijn (41 jr.) Commercieel Directeur, Henk-Jan Drijfhout (46 jr.) Operationeel Directeur en Michiel de Koning (40 jr.) Financieel Directeur.

Elk lid binnen het nieuw geformeerde directieteam neemt de nodige ervaring binnen de glastuinbouw met zich mee, waardoor Aardse Orchids helemaal klaar is voor de toekomst. Piet Aardse jr. is al jaren als directeur/mede-eigenaar verbonden aan dit familiebedrijf en zal binnen de directie de algemene en statutaire zaken behartigen.

Wouter Konijn is ruim 15 jaar werkzaam in de glastuinbouw en sinds 2011 actief op commercieel gebied binnen Aardse Orchids. Henk-Jan Drijfhout heeft 15 jaar zijn eigen kwekerij gehad waar hij onder andere zijn sporen heeft verdiend op het gebied van operationeel management. Michiel de Koning heeft zijn financiële expertise opgebouwd bij verschillende tuinbouw gerelateerde bedrijven in diverse functies.  

Met het realiseren van het bovenstaande directieteam zal Hans Willemsen(huidig Algemeen Directeur) per 1 oktober 2020 terugtreden uit de dagelijkse bedrijfsleiding. Wel zal hij als lid van de Raad van Advies het bedrijf de komende jaren nog blijven ondersteunen.

Aardse Orchids is een familiebedrijf dat sinds de jaren ’60 gevestigd is in de provincie Groningen. Met meer dan 125.000 m2 aan gespecialiseerde kasruimte worden er jaarlijks zo’n 7 miljoen planten geleverd. Aardse Orchids is de complete partner voor de handel en teelt van Phalaenopsis orchideeën voor retailers, discounters, importeurs en exporteurs. Met de wijziging in de directie is het team weer op de gewenste sterkte en zit het vol ambitie en energie. Aardse Orchids ziet de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet!

 

V.l.n.r.: Michiel de Koning, Wouter Konijn, Piet Aardse en Henk-Jan Drijfhout.

Duurzaamheid Aardse Orchids

28-juli ’20

Biologische waterzuivering

Per 1 januari 2018 is de glastuinbouw wettelijk verplicht om haar drainwater voor 95% te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen voordat deze geloosd worden op het oppervlaktewater of in het riool. Deze verplichting is een vooruitloper op het doel om per 2027 al het water binnen de glastuinbouw te recirculeren. Smit Kwekerijen en Aardse Orchideeën geloven in een biologische oplossing. Gedurende dit project wordt deze oplossing onderzocht en gevalideerd. Lees hier meer over de biologische waterzuivering.

In het kader van de wettelijke verplichting tot het zuiveren van drainwater voor lozing op het riool hebben Smit Kwekerijen en Aardse Orchids een watercollectief gevormd. Doel van dit collectief is het onderzoeken van mogelijke, biologische, oplossingen voor deze zuivering waarbij duurzaamheid centraal staat. Het project bestaat uit twee testinstallaties, een buiteninstallatie bij Smit Kwekerijen en een binneninstallatie bij Aardse Orchids. Doel van het project is om op twee verschillende manieren testen of schimmels een duurzame oplossing zijn voor het zuiveren van drainwater. Succesvol zuiveren betekent in geval van de binneninstallatie het verwijderen van 95 procent van de gewasbeschermingsmiddelen en in het geval van de buiteninstallatie het verwijderen van dezelfde 95 procent van de gewasbeschermingsmiddelen en daarnaast het verwijderen van de meststoffen. Deze doelen zijn gesteld op basis van de waterzuiveringsplicht ingegaan in 2018 en het aanscherpen van deze verplichting, met het verwijderen van meststoffen, per 2027. Dit project is mede mogelijk gemaakt door steun van de Europese Unie en haar fonds voor regionale ontwikkeling.


Valentijnsdrukte bij Aardse Orchids in Zuidbroek

14-febr. 2019

Op de website van het Dagblad van het Noorden staat sinds vandaag een mooie impressie van de Valentijnsdrukte bij Aardse Orchids. Alleen voor de Valentijn levert het familiebedrijf uit Groningen meer dan een miljoen prachtige Phalaenopsis -orchideeën. Bekijk het filmpje hieronder

bron: https://www.dvhn.nl/groningen/Een-miljoen-Groningse-orchidee%C3%ABn-maken-mannen-en-vrouwen-in-heel-Europa-blij-op-Valentijnsdag-24176156.html

Aardse Orchids in het vakblad Onder Glas van januari 2019

1-febr. 2019

In de januari uitgave van het vakblad Onder Glas staat een artikel over Rob Aardse, werkzaam bij Aardse Orchids uit Zuidbroek, over hoe het familiebedrijf met het thema ‘Watermanagement’ omgaat in het kader van het project “DuurSaam Glashelder”. Het project DuurSaam Glashelder omvat diverse ondersteunende maatregelen, zoals de aanpak van restwaterstromen, de monitoring van waterkwaliteit, en is een samenwerking tussen noordelijke waterschappen, gemeenten en tuinbouwbedrijven. Het bedrijf Aardse Orchids teelt al vele jaren Phalaenopsis in Zuidbroek voor -met name- internationale retailers. Duurzaamheid is voor het Groninger bedrijf een zeer belangrijk thema, en daarbij worden alle mogelijkheden om duurzamer te worden, onderzocht. Lees het hele artikel hieronder:

© Vakblad Onder Glas januari 2019 pagina 44-45

Onder Glas is een vakblad voor alle glastuinders van groenten, bloemen en potplanten, en wordt maandelijks naar alle 4.500 glastuinders in Nederland en België verstuurd.

Aardse Orchids nu ook MPS – SQ en GRASP

1-febr. 2019

Eerlijk en verantwoord ondernemen is ook toekomstbestendig ondernemen. Dit is een visie waar Aardse Orchids uit Zuidbroek in gelooft, en die onder andere tot uiting komt in goed werkgeverschap. Als grote producent van Phalaenopsis voor met name Europese retail klanten is het bedrijf enorm trots dat het onlangs ook de MPS-SQ en GRASP certificaten heeft behaald!

Aardse Orchids voldoet hiermee aan de (inter)nationale eisen op het gebied van goed werkgeverschap. Het MPS-SQ certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens, maar ook de uitgangspunten van de International Labour Organisation (ILO) zijn hierin opgenomen. Consumenten verwachten steeds meer transparantie, niet alleen als het gaat om teeltwijze en herkomst van het product binnen de sierteelt, maar ook op welke manier met het betreffende personeel wordt omgegaan, en de MPS-SQ en GRASP certificaten bieden hierbij houvast.

Aardse Orchids is onder de Phalaenopsis kwekers één van de koplopers als het gaat om duurzaamheid. Het bedrijf beschikt naast MPS- SQ ook over de certificeringen MPS-ABC, MPS-GAP en MPS-ProductProof. Aardse Orchids biedt hiermee haar klanten zekerheid op het gebied van kwaliteit en milieu, en kan daarmee voldoen aan de toenemende vraag naar sociaal en duurzaam verantwoorde Phalaenopsis.

Internationale dag van de Orchidee

6 sept ’18

Vandaag vindt voor de zesde maal de internationale dag van de Orchidee plaats. De Orchidee staat bekend als de ‘koningin’ van de kamerplanten met een jaarlijkse omzet van ruim een half miljard Euro: op deze dag wordt er jaarlijks een wisselende invulling gegeven aan de plant in al zijn pracht en veelzijdigheid. Daarnaast is de Phalaenopsis gekozen tot ‘Woonplant van de maand’ in de maand september. Leuke weetjes over de Phalaenopsis zijn hier te vinden:

Woonmaand Orchidee september

Artikel over Aardse Orchids in het vakblad ‘Bloemisterij’

23-juli ’18

In het vakblad ‘Bloemisterij’ van 20 juli wordt er volop aandacht besteed aan de duurzame teelt van de Phalaenopsis, waar Aardse Orchids al jaren mee bezig is. Het bedrijf investeert veel geld en tijd in het steeds verder verduurzamen van haar sierteeltproduct. Via retailers komt de Phalaenopsis uiteindelijk bij de consument in Europa -en ver daarbuiten- terecht. Lees het hele artikel:

Artikel Bloemisterij Aardse 20072018

Aardse Orchids nu ook MPS Productproof!

3-juli ’18

Phalaenopsisproducent Aardse Orchids uit Zuidbroek is op 3 juli jl. toegetreden tot een selecte groep van MPS-ProductProof gecertificeerde bedrijven binnen de sierteelt sector. De certificering van Aardse is een bevestiging voor het al jarenlang kweken van prachtige Phalaenopsis orchideeën, met steeds minder gewasbeschermingsmiddelen en steeds meer biologische methoden.

Aardse Orchids uit Zuidbroek heeft veel tijd en geld geïnvesteerd in het ontwikkelen en invoeren van deze teeltwijze, en behoort daarmee tot een van de koplopers binnen de orchideeën sector. Onlangs is ook door vele andere kwekers binnen de sector de ambitie uitgesproken om op korte termijn over het MPS Productproof-certificaat te beschikken, wat Aardse een goede ontwikkeling vindt.

De nieuwe certificering van Aardse Orchids is een logische vervolgstap op de certificaten MPS-ABC en MPS-GAP, waarover het bedrijf reeds beschikte. MPS-ABC was al een eerste stap op weg naar een aantoonbare duurzame bedrijfsvoering. Het MPS-GAP certificaat is speciaal voor bedrijven, die aan retailers leveren en omvat eisen voor de productie op het gebied van traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. Al deze certificeringen zijn voor Aardse Orchids belangrijk omdat de Phalaenopsis van Aardse Orchids veelal via internationale retailers hun weg naar de consumenten vinden, die meer en meer vragen naar duurzame producten.

Recentelijk ontving Aardse Orchids ook een zeer positieve uitslag van een onderzoek -uitgevoerd door een onafhankelijk instituut- naar de kwaliteit van haar Phalaenopsis orchideeën, die beoordeeld werd met het predicaat ‘zeer goed’!

Positieve testresultaten op kwaliteit

22 juni ’18

Deze week ontving Phalaenopsis kweker Aardse Orchids uit Zuidbroek de resultaten van een onafhankelijke kwaliteitstest van een gemengde tray Phalaenopsis. Onderzocht werd de sierwaarde van het blad, de bloei en de houdbaarheid van de planten. Beoordeeld werd met inachtneming van een ongebruikelijk lange transportduur (7 dagen), een lange winkelfase (7 dagen) en een consumentenfase van zelfs 56 dagen, waarbij de diverse condities zo realistisch gesimuleerd werden.

Conclusies:

  1. De houdbaarheid van de geteste Phalaenopsis gemengd was zeer goed. 100% van de planten bleek langer houdbaar dan het gemiddelde van 56 dagen. De kwaliteit van het blad was goed.
  2. In totaal kwamen er op de 10 geteste Phalaenopsis 124 prachtige bloemen.
  3. Als de Phalaenopsis uitgebloeid was, of geen meerwaarde meer had, zou deze van de testtafel verwijderd worden, maar na 8 weken consumentenfase stonden alle Aardse planten nog op tafel. Onze Phalaenopsis blijft daarmee gedurende langere tijd een sieraad in ieder interieur, ongeacht de stijl!

LTO Glaskracht bij Aardse Orchids in Zuidbroek

27-maart’18

Mededeling directie Aardse

13-maart’18

Na meer dan 30 jaar volle inzet voor Aardse Orchids heeft Theo Aardse besloten om per 1 april van dit jaar andere interesses te gaan volgen, en terug te treden als directielid en collega van ons bedrijf.

Wij begrijpen zijn besluit en willen hem van harte bedanken voor al zijn bijdragen en hem veel succes wensen in de toekomst.

Theo zal als aandeelhouder nog betrokken blijven bij het bedrijf.
De commerciële verantwoordelijkheden van Theo zullen per 1 april overgenomen worden door Wouter Konijn, commercieel manager van ons bedrijf.

Met vriendelijke groeten,
De directie

Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet